Beroepsaansprakelijkheid

Kenmerken RB beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor belastingadviseurs biedt dekking voor de aansprakelijkheid van een belastingadviseur ten gevolge van beroepsfouten waardoor een derde schade lijdt. De verzekering is een combinatie van beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeringsvoorwaarden zijn specifiek ontwikkeld voor de RB belastingadviseur.

  • Vrijheid van leveringsvoorwaarden
  • Ruime hoedanigheidsomschrijving die aansluit  bij NBA/NOAB
  • Wft-dekking i.v.m. pensioenadvisering/bemiddeling kunt u optioneel meeverzekeren.
  • Nameldingstermijn inclusief