Content met Verzekeringen Verzekeringsvoorwaarden .

Voorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden

Belastingadviseurs (en ook accountants) die zijn verbonden aan een branchevereniging zijn vaak verplicht zich te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid.

Rechtspraak + wet

De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich en veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van belastingadviseurs (en ook accountants) en het aansprakelijkheidsrisico.

Toename in aantal en hoogte van claims

Uw opdrachtgevers proberen steeds vaker schade of een teleurgestelde verwachting te verhalen en worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen bij de belastingadviseur en accountant. Ook worden er steeds hogere bedragen gevorderd.

Kosten van verweer

Al valt u niets te verwijten, u kunt toch aangesproken worden door derden. De kosten van verweer en de eventuele expertisekosten kunnen daarbij hoog oplopen.

Tot slot

Bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorgen wij binnen de dekking van de polis voor juridische bijstand. Verder begeleiden wij de belastingadviseur en accountant bij een gerechtelijke procedure. Uw verzekeraar en tussenpersoon nemen de belangrijkste zorgen op zich.

 

 

Download hier de verzekeringsvoorwaarden:

Voor de belastingadviseur

Beroepsaansprakelijkheid voor Belastingadviseurs Chubb Pro Professional

 

Voor de accountant

Beroepsaansprakelijkheid voor de Accountant Chubb Pro Accountant

Bedrijfsaansprakelijkheid voor de Accountant Chubb Pro AVB

 

Cover-rb opzegbrief bestaande verzekering