Content met Verzekeringen Inloop en uitloop .

Inloop en uitloop

Inloop en uitloop

Inloop

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor beroepsfouten gemaakt voor de verzekeringsperiode, mits verzekerde aantoont dat er op het moment van het maken van de beroepsfout een andere beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht was. Dit geldt uiteraard niet indien verzekeringnemer met de schade voor de ingangsdatum van de verzekering al bekend was. Indien er geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht was voor de verzekeringsperiode, hebben wij mogelijkheden om de inloop alsnog te verzekeren.

De ruimere dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt voor de gehele inlooptermijn.

Uitloop

In de polisvoorwaarden voor accountants is een onherroepelijk aanbod voor uitloop opgenomen, conform de regels van de NBA. Gedurende 3 maanden na de einddatum van de verzekering geldt het aanbod tot het verzekeren van een uitloopdekking voor een maximumperiode van 2 jaar indien verzekering eindigt als gevolg van opzegging door verzekeraar of staking van de verzekerde beroeps- of bedrijfsactiviteiten.

Verzekerd zijn in dat geval de aanspraken die na de verzekeringsperiode maar voor de einddatum van de uitloopdekking tegen verzekerden zijn ingesteld en bij verzekeraar zijn aangemeld ter zake van beroepsfouten gemaakt voor de einddatum van de verzekering.