Content met Verzekeringen Hulppersonen en reconstructiekosten .

Hulppersonen

Hulppersonen en reconstructiekosten

Hulppersonen: De polis biedt standaard dekking voor beroepsfouten gemaakt door ingeschakelde hulppersonen.

De reconstructiekosten worden vergoed boven het verzekerde bedrag (met een maximum van het verzekerde bedrag) en zonder aftrek van het eigen risico. Reconstructiekosten zijn bij de RB-verzekering zelfs verzekerd zonder sub-limiet.

Kosten

De polis biedt  een ruime vergoeding van kosten. Zelfs eenmaal boven het verzekerde bedrag.