Stelt u zich eens voor dat u een klant onvolledig voorlicht over de fiscale consequenties bij het opzetten van een BV en uw klant daardoor schade lijdt.

  • Wat als door een foutief belastingadvies een klant niet meer in aanmerking komt voor een belangrijke subsidie.
  • En wat als uw klant door uw onvolledigheid een boete van de belastingdienst krijgt opgelegd? Heeft u er wel eens bij stilgestaan wat de gevolgen kunnen zijn van het niet indienen van een uitstelverzoek voor de aangifte inkomstenbelasting bij de belastingdienst?
  • Wat als een klant door uw onvolledigheid in een aangifte een boete van de belastingdienst krijgt opgelegd?
  • Stelt u zich eens voor dat u een klant onjuist over belangrijke jaarstukken adviseert en uw klant daardoor schade lijdt.
  • Heeft u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van het doen van een verkeerde ziekmelding?
  • Stelt u eens voor dat u een klant onjuist voorlicht over subsidies en uw klant daardoor schade lijdt. Of dat u een jaarrekening (al dan niet op grond van door uw klant onjuist aangeleverde informatie) foutief opstelt.
  • Wat als achteraf blijkt dat u een goedkeurende accountantsverklaring heeft afgegeven bij een misleidende jaarrekening?
  • Heeft u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van een foutief advies omtrent de toepassing van een CAO- of een salarisregeling? En misschien nog belangrijker: wat gebeurt er eigenlijk als u onterecht wordt aangesproken?