Voorbeeld Clausule 4e tranche

Een belastingadviseur verzorgt een IB aangifte voor een cli├źnt. De Belastingdienst stelt een administratiefrechtelijk onderzoek in, omdat zij vermoedt dat onterecht gebruik is gemaakt van een aftrekpost. Op grond van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zou, indien er sprake is van medeplegen door de adviseur, niet alleen aan de belastingplichtige, maar ook aan de adviseur een bestuurlijke boete kunnen worden opgelegd.

Onder een traditionele beroepsaansprakelijkheidsverzekering is het voeren van verweer in verband met dit onderzoek niet verzekerd, omdat de boete geen door derden geleden schade is, maar eigen schade van de adviseur. Doordat wij standaard de '4e tranche clausule' opnemen zijn deze kosten wel verzekerd, uiteraard mits Markel een belang heeft bij het maken van de kosten. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de resultaten van het onderzoek gebruikt (kunnen) worden voor het instellen van een civiele claim tegen de adviseur.